جلسات هیأت مدیره

1398/05/14

به نام خدا  به تاریخ 13 مرداد ماه 1398 سیزدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم...

مشاهده مطلب
1398/05/12

 به نام خدا  به تاریخ 7 مرداد ماه 1398 دوازدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم...

مشاهده مطلب
1398/05/02

به نام خدا  به تاریخ 31 تیر ماه 1398 جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون...

مشاهده مطلب
1398/04/30

به نام خدا   به تاریخ 29 تیر ماه 1398 دهمین جلسه هیأت مدیره دوره...

مشاهده مطلب
1398/04/27

به نام خدا   به تاریخ 22 تیر ماه 1398 جلسه هیأت مدیره دوره هشتم...

مشاهده مطلب
1398/04/20

به نام خدا   به تاریخ 17 تیر ماه 1398 هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره...

مشاهده مطلب
1398/04/13

به تاریخ 9 تیر ماه 1398 هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری...

مشاهده مطلب
1398/04/03

به تاریخ 2 تیر ماه 1398 ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری...

مشاهده مطلب
1398/03/28

به تاریخ 25خرداد ماه 1398 پنجمین هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1398/03/21

در ادامه مشروح صورت جلسات دوم و سوم هیأت مدیره هشتم به تاریخ 11 و...

مشاهده مطلب