دسته بندی:

گزارش و آمار

گزارش ماهانه عملکرد مرکز خدمات الکترونیک: دی ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مرکز خدمات الکترونیک کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. گزارش کاری دی ماه 99…
ادامه مطلب ...

امور رفاهی: گزارش تسهیلات بانکی ارایه شده به همکاران

پیرو فراخوان قبلی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص امکان دریافت تسهیلات بانکی توسط اعضای محترم به پشتوانه حساب بانکی این کانون نزد بانک های تجارت و رفاه و در راستای رعایت اصل شفافیت در امور مالی و اداری کانون به استحضار همکاران…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. آمار ارجاعات تسخیری  ردیف…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: دی ماه ۹۹

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون به صورت ماهانه و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی دی ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین به…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هيأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست شاکی: گزارش بازرس کانون…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: آذر ماه ۹۹

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون به صورت ماهانه و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی آذر ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین به…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آذر ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آذر ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. آمار ارجاعات تسخیری…
ادامه مطلب ...

صورت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه صورت مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 جهت استحضار اعضاء محترم تقدیم حضور میگردد. جهت…
ادامه مطلب ...