دسته بندی:

گزارش و آمار

گزارش ماهانه مالی: آبان و آذر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی آبان و آذر ماه 1398 کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آبان ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آبان ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. معاضدتی آبان ماه…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۸ مهر ماه هیأت مدیره

به تاریخ 28 مهر ماه 1398 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل…
ادامه مطلب ...

گزارش تمدید اعضای هیأت مدیره کانون

در جهت شفافیت امور کانون به اطلاع همکاران محترم میرساند که برخلاف دوره های گذشته در این دوره اعضای هیأت مدیره از پرداخت حق عضویت معاف نبوده و همانند دیگر اعضا اقدام به تمدید پروانه مینمایند. در این راستا گزارش تمدید پروانه اعضای هیأت…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۷/۰۴

تاریخ رسیدگی:  04/07/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه-محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : اعتراض به…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۶/۲۸

تاریخ رسیدگی:  28/06/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه-محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۶/۰۷

تاریخ رسيدگي :7/6/1398 شماره دادنامه:---- هيأت دادرسان : رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل،  دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست - دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری شاکی: ---------- موضوع رسيدگي :کیفر خواست وكيل مشتکی…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۲۰

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:فاطمه گلنار رئیس دادگاه،  امیر ارسلان غیاثوند دادرس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست   شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۲۰

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:فاطمه گلنار رئیس دادگاه،  امیر ارسلان غیاثوند دادرس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست   شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۱۴

تاریخ رسيدگي :13/04/1398 شماره دادنامه:---------- هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار ، دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی - دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها شاکیان: ------------ موضوع رسيدگي : 3 فقره…
ادامه مطلب ...