دسته بندی:

گزارش و آمار

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. آمار تسخیری دی ماه1398…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: دی ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی دی ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید و صدور…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۹/۲۸

تاریخ رسیدگی: 28/9/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه - دادرسین دادگاه علی حاجی محمدیها -محمد حسین روشن پور  موضوع رسیدگی : کیفر خواست شکایت:…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آذر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آذر ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. تسخیری آذر ماه…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: آبان و آذر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی آبان و آذر ماه 1398 کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آبان ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آبان ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. معاضدتی آبان ماه…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۸ مهر ماه هیأت مدیره

به تاریخ 28 مهر ماه 1398 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل…
ادامه مطلب ...

گزارش تمدید اعضای هیأت مدیره کانون

در جهت شفافیت امور کانون به اطلاع همکاران محترم میرساند که برخلاف دوره های گذشته در این دوره اعضای هیأت مدیره از پرداخت حق عضویت معاف نبوده و همانند دیگر اعضا اقدام به تمدید پروانه مینمایند. در این راستا گزارش تمدید پروانه اعضای هیأت…
ادامه مطلب ...