دسته بندی:

گزارش و آمار

گزارش ماهانه مالی: خرداد ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی خرداد ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور پروانه…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اردیبهشت ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. تاریخ نام وکیل…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: اردیبهشت ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی اردیبهشت ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید و صدور…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: فروردین ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی فروردین ماه سال 1399 کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از فروش وکالت…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: فروردین ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه 1399 جلب می نماییم. آمار پرونده های تسخیری…
ادامه مطلب ...

مکاتبه با رئیس کل دادگستری در خصوص مخاطرات دریافت وجه نقد در واحد ابطال تمبر دادگستری

در ادامه توجه شما را به تصویر مکاتبه به عمل آمده با رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص مخاطرات دریافت وجه نقد در واحد ابطال تمبر دادگستری و درخواست تغییر روش دریافت این وجوه در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت وکلای محترم،…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اسفند ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اسفند ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. آمار پرونده های تسخیری…
ادامه مطلب ...

گزارش مکاتبات انجام شده با مدیران قضایی استان در خصوص خودداری از صدور ابلاغیه های الزام حضور وکیل در…

در ادامه توجه شما عزیزان را به مکاتباتی که کانون وکلای دادگستری استان قزوین با مدیران قضایی استان در خصوص خودداری از صدور ابلاغیه های با موضوع الزام حضور وکیل در مراجع قضایی ظی دوران شیوع ویروس کرونا جلب می نماییم: متن نامه خطاب به…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: اسفند ماه ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی اسفند ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید و صدور…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: بهمن ماه ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی بهمن ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید و صدور…
ادامه مطلب ...