دسته بندی:

گزارش و آمار

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: 30/3/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مهر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهر ماه 1398 جلب می نماییم. معاضدتی مهر ماه…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: مهر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی مهر ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها درآمد عملیاتی از واریز 1/25% دادگستری:…
ادامه مطلب ...

اعلام رقم دقیق بدهکاری کانون تا پایان شهریور ۹۸ به صندوق حمایت از وکلای دادگستری

در راستای استقرار شفافیت اطلاعاتی و آماری و ارائه گزارش به اعضای محترم به استحضار میرساند مبلغ دقیق بدهی این کانون تا پایان شهریور ماه 1398 به صندوق حمایت از وکلای دادگستری طبق اعلام آن صندوق طی نامه شماره 98209872 مورخ 17 مهر 98 به میزان…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: شهریور ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نیمه دوم شهریور ماه جلب می نماییم. معاضدت نیمه دوم شهریور…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: شهریور ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی شهریور ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها درآمد عملیاتی از حق عضویت و صدور…
ادامه مطلب ...