معاضدت قضایی

1398/09/11

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1398/08/01

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1398/07/07

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1398/05/20

پیرو ابلاغ طرح ارائه مشاوره حقوقی معاضدتی در روز بیستم غیرتعطیل هر ماه، همکار محترم...

مشاهده مطلب
1398/05/05

بر اساس تصمیم مورخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۸ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1398/04/23

به نام خدا بر اساس تصمیم مورخ 17 تیر ماه 1398 هیأت مدیره کانون وکلای...

مشاهده مطلب
1396/04/07

پیرو نامه شماره 222/سیار/661 مورخ 2 اردیبهشت ماه 1396 از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی...

مشاهده مطلب